Logopedie
                © 2019 Alle teksten en beelden zijn en blijven eigendom van Kinderlogopedie Best
TAALONTWIKKELING Heeft jouw kind moeite met het begrijpen van wat er gezegd wordt? Spreekt hij in kromme korte zinnen? Heeft hij moeite met het leren van nieuwe woorden? Of het vertellen van een verhaal? Of je merkt dat je kind veel moeite heeft om op zijn beurt te wachten. Je merkt dat je kind het lastig vindt om te luisteren en oogcontact te maken in gespreksituaties. Iedereen leert taal in zijn of haar eigen tempo. Merk je dat jouw kind achterblijft in vergelijking met leeftijdsgenootjes, dan kan er sprake zijn van een achterstand in de taalontwikkeling of een taalontwikkelingsstoornis.   Heb jij twijfels over de taalontwikkeling van je kind? Of maak jij je zorgen? Zie je dat jouw kind gefrustreerd raakt omdat jullie elkaar niet begrijpen? Neem dan contact op. Ik kan het niveau van de taalontwikkeling zorgvuldig onderzoeken en samen met jou bepalen of logopedie nodig is. Door de behandeling zal de woordenschat groter worden, zodat kinderen jou beter begrijpen en waardoor ze zichzelf duidelijker kunnen maken. De zinsbouw wordt beter en kinderen leren een duidelijk verhaal te vertellen, waardoor je je kind beter kan volgen. Hierdoor voelen kinderen zich zelfverzekerder en raken ze minder gefrustreerd als het niet lukt of niet begrepen worden. Daarnaast krijg je handvatten mee naar huis, zodat je zelf de taalontwikkeling thuis kunt  stimuleren.

SPRAAKONTWIKKELING

Het lijkt wel of mijn kind Chinees of Russisch praat. Of… mijn kind praat wel veel, maar in zijn eigen taaltje. Dit zijn uitspraken van ouders die ik vaak hoor in mijn praktijk. Kinderen die niet goed verstaanbaar spreken, hebben een spraakstoornis. De meeste kinderen met een spraakstoornis kunnen de klank wel maken, maar niet op de  goede manier gebruiken in woorden. Ze vervangen klanken door andere (Nederlandse) klanken of laten klanken of lettergrepen helemaal weg, terwijl ze wel de motorische capaciteit hebben om die klanken te maken. Ze kunnen de klank los dus vaak wel maken. Soms lukt het zelfs om de klank wel op het einde van het woord te gebruiken, maar vooraan in het woord nog niet. Soms gebruiken kinderen de tong niet goed tijdens het spreken. Door slappe tongspieren of te weinig beheersing van je tong kunnen verschillende klanken vervormd worden uitgesproken. Een voorbeeld hiervan is slissen. Hierdoor spreek je minder verstaanbaar. As jouw kind een probleem heeft met zijn of haar verstaanbaarheid, dan kan ik jou helpen. Met een passende behandeling kan ik samen met jou de communicatie tussen je kind en zijn of haar omgeving verbeteren. Daarmee verhelp je dat je kind bijvoorbeeld gefrustreerd raakt als het iets aan jou wil vertellen, maar jij het niet begrijpt. Of als jij je kind wel begrijpt, maar dat anderen jouw kind niet goed verstaan.

STOTTEREN

Ieder kind struikelt wel eens over zijn woorden. Toch kunnen sommige haperingen jou als ouders ongerust maken. Die ongerustheid is vaak terecht, jij voelt zelf goed aan wanneer er iets misloopt. Spreken is een ingewikkelde vaardigheid. Gedachten of gevoelens moeten omgezet worden in taal, woorden en zinnen. Dit moet omgezet worden spraakbewegingen. Alle spieren die we nodig hebben om te spreken (dit zijn er meer dan 100!), moeten precies de goede beweging maken. Met precies de goede snelheid en kracht. Precies op het goede moment. Hierbij is een goede coördinatie en timing erg belangrijk. Het is dus niet zo gek dat dit bij jonge kinderen niet altijd lukt.  Je hoort dan dat ze een klank of een stukje van een woord herhalen of een klank langer aanhouden dan nodig is. Deze onvloeiendheden kunnen onderdeel zijn van de spraaktaalontwikkeling van een kind. Bij 50 - 80% van de kinderen die op peuter en kleuterleeftijd haperen, verdwijnt dit vanzelf. Stotteren ontwikkelt zich heel geleidelijk en kan ook veranderlijk zijn. Soms lijkt het weg te zijn en dan duikt het plotseling weer op. Misschien heeft jouw kind ook moeilijkheden met spreken en herhaalt het lettergrepen, woorden of zinsdelen, of houdt het klanken lang aan (blokkeren). Maak jij je zorgen, ben je gespannen of geïrriteerd over het spreken van je kind? Dan is het belangrijk om hulp te zoeken. Je bent meestal niet voor niets bezorgd. Hoe eerder je hulp inroept, hoe groter de kans is dat jouw kind weer vloeiend gaat spreken.

AFWIJKENDE MONDGEWOONTEN

Speenzuigen, duimen, vingerzuigen, mondademen, liplikken… Dit zijn allemaal voorbeelden van afwijkende mondgewoonten die invloed hebben op de spieren van het gezicht en op het gebit. Om duidelijk te kunnen spreken het belangrijk dat de mondspieren sterk zijn. Als deze spieren slap zijn zie je bijvoorbeeld dat kinderen gaan slissen. Vaak gaat slissen samen met verkeerd slikken. Door het slissen en verkeerd slikken kan er een afwijking ontstaan in het gebit. Heeft jouw kind vaak zijn mond open staan? Of heeft jouw kind een afwijkende gebitsstand? Kwijlt jouw kind? Of slist jouw kind? Neem dan contact op.
VOOR KINDEREN MET SPRAAK- EN/OF TAALPROBLEMEN

ELKAAR LEREN BEGRIJPEN

Communiceren doen we overal de hele dag door: thuis, op school en in onze vrije tijd. Het  is dus belangrijk om goed te kunnen communiceren. Door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren, begrijpen wij elkaar. Om goed te kunnen communiceren zijn spraak en taal heel belangrijk. Wanneer iemand klanken niet goed uitspreekt, een kleine woordenschat heeft of het moeilijk vindt om goede zinnen te maken, kan de logopedist hierbij helpen.
© 2019 Alle teksten en beelden zijn en blijven eigendom van Kinderlogopedie Best
TAALONTWIKKELING Heeft jouw kind moeite met het begrijpen van wat er gezegd wordt? Spreekt hij in kromme korte zinnen? Heeft hij moeite met het leren van nieuwe woorden? Of het vertellen van een verhaal? Of je merkt dat je kind veel moeite heeft om op zijn beurt te wachten. Je merkt dat je kind het lastig vindt om te luisteren en oogcontact te maken in gespreksituaties. Iedereen leert taal in zijn of haar eigen tempo. Merk je dat jouw kind achterblijft in vergelijking met leeftijdsgenootjes, dan kan er sprake zijn van een achterstand in de taalontwikkeling of een taalontwikkelingsstoornis.   Heb jij twijfels over de taalontwikkeling van je kind? Of maak jij je zorgen? Zie je dat jouw kind gefrustreerd raakt omdat jullie elkaar niet begrijpen? Neem dan contact op. Ik kan het niveau van de taalontwikkeling zorgvuldig onderzoeken en samen met jou bepalen of logopedie nodig is. Door de behandeling zal de woordenschat groter worden, zodat kinderen jou beter begrijpen en waardoor ze zichzelf duidelijker kunnen maken. De zinsbouw wordt beter en kinderen leren een duidelijk verhaal te vertellen, waardoor je je kind beter kan volgen. Hierdoor voelen kinderen zich zelfverzekerder en raken ze minder gefrustreerd als het niet lukt of niet begrepen worden. Daarnaast krijg je handvatten mee naar huis, zodat je zelf de taalontwikkeling thuis kunt  stimuleren.

SPRAAKONTWIKKELING

Het lijkt wel of mijn kind Chinees of Russisch praat. Of… mijn kind praat wel veel, maar in zijn eigen taaltje. Dit zijn uitspraken van ouders die ik vaak hoor in mijn praktijk. Kinderen die niet goed verstaanbaar spreken, hebben een spraakstoornis. De meeste kinderen met een spraakstoornis kunnen de klank wel maken, maar niet op de  goede manier gebruiken in woorden. Ze vervangen klanken door andere (Nederlandse) klanken of laten klanken of lettergrepen helemaal weg, terwijl ze wel de motorische capaciteit hebben om die klanken te maken. Ze kunnen de klank los dus vaak wel maken. Soms lukt het zelfs om de klank wel op het einde van het woord te gebruiken, maar vooraan in het woord nog niet. Soms gebruiken kinderen de tong niet goed tijdens het spreken. Door slappe tongspieren of te weinig beheersing van je tong kunnen verschillende klanken vervormd worden uitgesproken. Een voorbeeld hiervan is slissen. Hierdoor spreek je minder verstaanbaar. As jouw kind een probleem heeft met zijn of haar verstaanbaarheid, dan kan ik jou helpen. Met een passende behandeling kan ik samen met jou de communicatie tussen je kind en zijn of haar omgeving verbeteren. Daarmee verhelp je dat je kind bijvoorbeeld gefrustreerd raakt als het iets aan jou wil vertellen, maar jij het niet begrijpt. Of als jij je kind wel begrijpt, maar dat anderen jouw kind niet goed verstaan.

STOTTEREN

Ieder kind struikelt wel eens over zijn woorden. Toch kunnen sommige haperingen jou als ouders ongerust maken. Die ongerustheid is vaak terecht, jij voelt zelf goed aan wanneer er iets misloopt. Spreken is een ingewikkelde vaardigheid. Gedachten of gevoelens moeten omgezet worden in taal, woorden en zinnen. Dit moet omgezet worden spraakbewegingen. Alle spieren die we nodig hebben om te spreken (dit zijn er meer dan 100!), moeten precies de goede beweging maken. Met precies de goede snelheid en kracht. Precies op het goede moment. Hierbij is een goede coördinatie en timing erg belangrijk. Het is dus niet zo gek dat dit bij jonge kinderen niet altijd lukt.  Je hoort dan dat ze een klank of een stukje van een woord herhalen of een klank langer aanhouden dan nodig is. Deze onvloeiendheden kunnen onderdeel zijn van de spraaktaalontwikkeling van een kind. Bij 50 - 80% van de kinderen die op peuter en kleuterleeftijd haperen, verdwijnt dit vanzelf. Stotteren ontwikkelt zich heel geleidelijk en kan ook veranderlijk zijn. Soms lijkt het weg te zijn en dan duikt het plotseling weer op. Misschien heeft jouw kind ook moeilijkheden met spreken en herhaalt het lettergrepen, woorden of zinsdelen, of houdt het klanken lang aan (blokkeren). Maak jij je zorgen, ben je gespannen of geïrriteerd over het spreken van je kind? Dan is het belangrijk om hulp te zoeken. Je bent meestal niet voor niets bezorgd. Hoe eerder je hulp inroept, hoe groter de kans is dat jouw kind weer vloeiend gaat spreken.

AFWIJKENDE MONDGEWOONTEN

Speenzuigen, duimen, vingerzuigen, mondademen, liplikken… Dit zijn allemaal voorbeelden van afwijkende mondgewoonten die invloed hebben op de spieren van het gezicht en op het gebit. Om duidelijk te kunnen spreken het belangrijk dat de mondspieren sterk zijn. Als deze spieren slap zijn zie je bijvoorbeeld dat kinderen gaan slissen. Vaak gaat slissen samen met verkeerd slikken. Door het slissen en verkeerd slikken kan er een afwijking ontstaan in het gebit. Heeft jouw kind vaak zijn mond open staan? Of heeft jouw kind een afwijkende gebitsstand? Kwijlt jouw kind? Of slist jouw kind? Neem dan contact op.
VOOR KINDEREN MET SPRAAK- EN/OF TAALPROBLEMEN
Logopedie

ELKAAR LEREN BEGRIJPEN

Communiceren doen we overal de hele dag door: thuis, op school en in onze vrije tijd. Het  is dus belangrijk om goed te kunnen communiceren. Door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren, begrijpen wij elkaar. Om goed te kunnen communiceren zijn spraak en taal heel belangrijk. Wanneer iemand klanken niet goed uitspreekt, een kleine woordenschat heeft of het moeilijk vindt om goede zinnen te maken, kan de logopedist hierbij helpen.