De behandeling

Ik geloof erin dat jij als ouder/verzorger de beste coach of therapeut voor je

kind bent. Zeker omdat een logopedist maar één tot twee keer in de week

een half uur met een kind aan de slag kunnen. Dat betekent dat ik tijdens

de behandeling, naast de therapie met het kind, ook met jou als ouder aan

het werk ga. Ik geef jou handvatten, ik coach jou en jij gaat huis aan de slag

met het kind. Samen zorgen we ervoor dat communiceren weer makkelijk

gaat. Hoe gaat dit in zijn werk:

We maken kennis met elkaar in een adviesgesprek of intake gesprek.

We beginnen altijd met jouw kind. Wie is jouw kind? Wat heeft hij

nodig? Wat willen jullie bereiken?

We doen onderzoek. Wie is jouw kind? Hoe is zijn start geweest? Waar

staat jouw kind nu? Wat kan jouw kind al? Waar heeft hij nog moeite

mee? Wat voor behandeling heeft hij nodig?

Je krijgt adviezen en handvatten mee, passend bij jouw gezinssituatie,

om thuis de spraak-taalontwikkeling te stimuleren en je kind te

voorzien in zijn behoeften. De beste “logopedist/ coach” voor jouw kind

ben jij!

Je kind krijgt een behandeling die past bij de behoefte en hulpvraag

van jouw kind en zijn of haar omgeving. De behandelmethode wordt

afgestemd op wat het beste past bij jouw kind. Jonge kinderen spelen

graag en dit is voor hun dé manier om te leren. Daarom zijn deze

behandelingen waar kan spelenderwijs. Naast algemene

logopediebehandeling biedt ik ook gespecialiseerde behandelingen

aan voor spraak en taal, zodat ik verschillende behandelmethoden kan

inzetten om jouw kind te helpen.

Je krijgt coaching/ indirecte therapie. Samen met jou verbeter ik de

communicatie tussen je kind en zijn of haar omgeving en voorzien we je

kind in de behoeften die hij nodig heeft. Daarmee verhelp je dat je kind

bijvoorbeeld gefrustreerd raakt als het iets wilt vertellen, maar jij het

niet begrijpt. Of als jij je kind wel begrijpt, maar dat anderen jouw kind

niet goed verstaan.

Taalontwikkeling bij kinderen van 2-7 jaar

Praat je kind nog niet of heeft je kind moeite met praten of het begrijpen van taal?

Het kan zijn dat je kind een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft. Ongeveer vijf

procent van de kinderen heeft vermoedelijk een taalontwikkelingsstoornis. Toch

wordt TOS niet altijd herkend. Soms wordt gedacht dat het kind niet zo slim is of

een ontwikkelingsachterstand of vorm van autisme heeft. Oo kwordt er vaak

gedacht dat het kind uiteindelijk toch wel gaat praten.

Toch is het heel belangrijk dat we kinderen met TOS zo snel mogelijk helpen en de

taal- en spraakontwikkeling stimuleren. De taal- en spraakontwikkeling is namelijk

het sterkst tot ongeveer het zevende levensjaar.

Therapiemogelijkheden: Taaltherapie is maatwerk, afgestemd op de persoonlijke omstandigheden van het kind en zijn omgeving. Er zijn verschillende therapie mogelijkheden voor kinderen en hun ouders. Bij jonge kinderen tot 8 jaar werken we met het kind om de taalontwikkeling te stimuleren. Ook kan er gewerkt worden met ouderbegeleiding om de directe omgeving van het kind aan te passen aan zijn of haar mogelijkheden, zodat het kind gaat groeien in zijn taalontwikkeling.

Het doel van de behandeling bij deze leeftijd kan zijn:

plezier ervaren in communiceren

je kind leert nieuwe woorden, gebaren en vaardigheden

je kind gaat zijn of haar emoties uiten

frustraties in de communicatie nemen af

voorkomen dat achterstanden zich verder opbouwen

je kind krijgt meer zelfvertrouwen

Binnen de behandeling wordt er met verschillende methodes gewerkt: Hodson & Paden, Metaphon, PROMPT, Communicatieve taaltherapie, Woorden in de weer en met technieken uit kinder-jongeren coaching.

Taalontwikkeling bij kinderen vanaf 8 jaar en

jongeren

Kinderen en jongeren die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, worstelen

vaker met sociaal-emotionele problemen. Overal is taal voor nodig. Het is dan ook

logisch dat kinderen en jongeren met TOS soms tegen problemen aanlopen.

Bijvoorbeeld om voorzichzelf op te komen of om hun gevoelens onder woorden te

brengen.

Therapiemogelijkheden: Tijdens de therapie krijg je inzicht in je TOS: wat betekent een TOS voor jou en hoe ga je hiermee om? En welke hulpmiddelen helpen jou in de communicatie met anderen? Taaltherapie is maatwerk, samen ontdekken wat jij nodig hebt, afgestemd op jouw persoonlijke situatie waarbij we de omgeving zoveel mogelijk betrekken. In de behandeling kunnen we bijvoorbeeld werken aan: hoe je kind een verhaal kan vertellen praten over lastige onderwerpen omgaan met gevoelens om hulp vragen opkomen voor zichzelf psycho-eductie (leren omgaan met je TOS) Binnen de behandeling wordt er met verschillende methodes gewerkt: Story Grammar Training, metataal, de bovenkamer, spraaktaalkidsmap en met technieken uit kinder-jongeren coaching.

De behandeling

Ik geloof erin dat jij als ouder/verzorger de beste

coach of therapeut voor je kind bent. Zeker

omdat een logopedist maar één tot twee keer in

de week een half uur met een kind aan de slag

kunnen. Dat betekent dat ik tijdens de

behandeling, naast de therapie met het kind,

ook met jou als ouder aan het werk ga. Ik geef

jou handvatten, ik coach jou en jij gaat huis aan

de slag met het kind. Samen zorgen we ervoor

dat communiceren weer makkelijk gaat. Hoe

gaat dit in zijn werk:

We maken kennis met elkaar in een

adviesgesprek of intake gesprek. We

beginnen altijd met jouw kind. Wie is jouw

kind? Wat heeft hij nodig? Wat willen jullie

bereiken?

We doen onderzoek. Wie is jouw kind? Hoe

is zijn start geweest? Waar staat jouw kind

nu? Wat kan jouw kind al? Waar heeft hij

nog moeite mee? Wat voor behandeling

heeft hij nodig?

Je krijgt adviezen en handvatten mee,

passend bij jouw gezinssituatie, om thuis de

spraak-taalontwikkeling te stimuleren en je

kind te voorzien in zijn behoeften. De beste

“logopedist/ coach” voor jouw kind ben jij!

Je kind krijgt een behandeling die past bij

de behoefte en hulpvraag van jouw kind en

zijn of haar omgeving. De behandelmethode

wordt afgestemd op wat het beste past bij

jouw kind. Jonge kinderen spelen graag en

dit is voor hun dé manier om te leren.

Daarom zijn deze behandelingen waar kan

spelenderwijs. Naast algemene

logopediebehandeling biedt ik ook

gespecialiseerde behandelingen aan voor

spraak en taal, zodat ik verschillende

behandelmethoden kan inzetten om jouw

kind te helpen.

Je krijgt coaching/ indirecte therapie.

Samen met jou verbeter ik de communicatie

tussen je kind en zijn of haar omgeving en

voorzien we je kind in de behoeften die hij

nodig heeft. Daarmee verhelp je dat je kind

bijvoorbeeld gefrustreerd raakt als het iets

wilt vertellen, maar jij het niet begrijpt. Of

als jij je kind wel begrijpt, maar dat anderen

jouw kind niet goed verstaan.

Behandeling taalontwikkeling

bij kinderen van 2-7 jaar

Praat je kind nog niet of heeft je kind moeite

met praten of het begrijpen van taal? Het kan

zijn dat je kind een taalontwikkelingsstoornis

(TOS) heeft. Ongeveer vijf procent van de

kinderen heeft vermoedelijk een

taalontwikkelingsstoornis. Toch wordt TOS niet

altijd herkend. Soms wordt gedacht dat het

kind niet zo slim is of een

ontwikkelingsachterstand of vorm van autisme

heeft. Oo kwordt er vaak gedacht dat het kind

uiteindelijk toch wel gaat praten.

Toch is het heel belangrijk dat we kinderen met

TOS zo snel mogelijk helpen en de taal- en

spraakontwikkeling stimuleren. De taal- en

spraakontwikkeling is namelijk het sterkst tot

ongeveer het zevende levensjaar.

Therapiemogelijkheden: Taaltherapie is maatwerk, afgestemd op de persoonlijke omstandigheden van het kind en zijn omgeving. Er zijn verschillende therapie mogelijkheden voor kinderen en hun ouders. Bij jonge kinderen tot 8 jaar werken we met het kind om de taalontwikkeling te stimuleren. Ook kan er gewerkt worden met ouderbegeleiding om de directe omgeving van het kind aan te passen aan zijn of haar mogelijkheden, zodat het kind gaat groeien in zijn taalontwikkeling.

Het doel van de behandeling bij deze leeftijd

kan zijn:

plezier ervaren in communiceren

je kind leert nieuwe woorden, gebaren en

vaardigheden

je kind gaat zijn of haar emoties uiten

frustraties in de communicatie nemen af

voorkomen dat achterstanden zich verder

opbouwen

je kind krijgt meer zelfvertrouwen

Binnen de behandeling wordt er met verschillende methodes gewerkt: Hodson & Paden, Metaphon, PROMPT, Communicatieve taaltherapie, Woorden in de weer en met technieken uit kinder-jongeren coaching.

Behandeling taalontwikkeling

bij kinderen vanaf 8 jaar en

jongeren

Kinderen en jongeren die een

taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben,

worstelen vaker met sociaal-emotionele

problemen. Overal is taal voor nodig. Het is dan

ook logisch dat kinderen en jongeren met TOS

soms tegen problemen aanlopen. Bijvoorbeeld

om voorzichzelf op te komen of om hun

gevoelens onder woorden te brengen.

Therapiemogelijkheden: Tijdens de therapie krijg je inzicht in je TOS: wat betekent een TOS voor jou en hoe ga je hiermee om? En welke hulpmiddelen helpen jou in de communicatie met anderen? Taaltherapie is maatwerk, samen ontdekken wat jij nodig hebt, afgestemd op jouw persoonlijke situatie waarbij we de omgeving zoveel mogelijk betrekken. In de behandeling kunnen we bijvoorbeeld werken aan: hoe je kind een verhaal kan vertellen praten over lastige onderwerpen omgaan met gevoelens om hulp vragen opkomen voor zichzelf psycho-eductie (leren omgaan met je TOS) Binnen de behandeling wordt er met verschillende methodes gewerkt: Story Grammar Training, metataal, de bovenkamer, spraaktaalkidsmap en met technieken uit kinder-jongeren coaching.