Maatwerk

Ieder kind leert

op zijn eigen manier

UITGAAN VAN MOGELIJKHEDEN

Wij denken in krachten,

niet in beperkingen.

JOUW HULPVRAAG STAAT VOOROP

We leren je kind praten en

verstaanbaar worden.

Zinnen maken, verhalen vertellen en

opdrachten begrijpen.

We leren je kind en zijn of haar

omgeving elkaar weer begrijpen.

.

Behandelingen
Kinderen van 2-7 jaar Je kunt je als ouder behoorlijk wat zorgen maken als je kind nog niet of nauwelijks spreekt. Of als je kind onverstaanbaar spreekt omdat je kind de klanken nog niet goed uitspreekt. Of als je hoort op school dat de taalontwikkeling of de uitspraak achterblijft bij leeftijdsgenootjes. Het is belangrijk dat we bij die kinderen zo snel mogelijk helpen en de taal- en spraakontwikkeling stimuleren. De taal- en spraakontwikkeling is namelijk het sterkst tot ongeveer het zevende levensjaar. Moet ik afwachten of toch therapie starten? Weet jij hoe je je kind kunt helpen?
Jongeren Communiceren is een belangrijke levensbehoefte. Jouw leven is voor een groot deel afhankelijk van hoe jij met anderen communiceert. Wat betekent TOS voor jou en hoe ga jij om met jouw TOS?
Hoi, mijn naam is Hanneke Als communiceren niet vanzelfsprekend is dan is het fijn als iemand je begrijpt en je op weg kan helpen. Als ouder kun je je behoorlijk ongerust maken over je zoon of dochter met problemen in de spraak-taalontwikkeling. Als je hier zelf problemen in ervaart, kan dit behoorlijk frustrerend zijn als je een ander niet kan duidelijk maken wat je bedoelt, of als je niet begrijpt wat de iemand vertelt. Binnen de therapie ga ik met je opzoek naar een passende behandeling voor jou of je kind, waarin veiligheid, (zelf)vertrouwen en voornamelijk plezier centraal staan.
Kinderen van 8-12 jaar ‘Ik heb alsmaar ruzie.’ Of: ‘soms heb ik iets in mijn hoofd, maar dan komt het er niet uit.’ Zijn zomaar twee uitspraken die kinderen met een taalontwikkelingsstoornis op deze leeftijd kunnen doen. Kinderen van deze leeftijd ervaren door problemen in de taalontwikkeling vaak problemen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en ze hebben moeite met sociale contacten. Weet jij wat je kunt doen om jouw kind hierin te begeleiden?
Kinderlogopedie SpraakTaal Best is een kleinschalige logopedie- en coachingspraktijk in regio Eindhoven en biedt deskundig advies, onderzoek en behandeling op maat voor mensen met een  (vermoedelijke) taalontwikkelingsstoornis, taalachterstand  en spraakproblemenen hun omgeving. We bieden voor (jonge) kinderen en jongeren de mogelijkheid voor therapie en begeleiding.
Elk kind met problemen in de spraak-taalontwikkeling verdient een behandeling op maat.
“Elk kind met een problemen in de spraaktaalontwikkeling verdient een behandeling op maat”.
Kinderlogopedie SpraakTaal Best is een kleinschalige logopedie- en coachingspraktijk in regio Eindhoven en biedt deskundig advies, onderzoek en behandeling op maat voor mensen met problemen in de spraaktaalontwikkeling en hun omgeving. We bieden voor (jonge) kinderen en jongeren de mogelijkheid voor therapie en begeleiding.
Behandelingen
Kinderen van 2-7 jaar Je kunt je als ouder behoorlijk wat zorgen maken als je kind nog niet of nauwelijks spreekt. Of als je kind onverstaanbaar spreekt omdat je kind de klanken vervangt door andere klanken. Of als je hoort op school dat de taalontwikkeling of de uitspraakachterblijft bij leeftijdsgenootjes. Het is belangrijk dat we bij die kinderen zo snel mogelijk helpen en de taal- en spraakontwikkeling stimuleren. De taal- en spraakontwikkeling is namelijk het sterkst tot ongeveer het zevende levensjaar. Moet ik afwachten of toch therapie starten? Weet jij hoe je je kind kunt helpen?
Kinderen van 8-12 jaar ‘Ik heb alsmaar ruzie.’ Of: ‘soms heb ik iets in mijn hoofd, maar dan komt het er niet uit.’ Zijn zomaar twee uitspraken die kinderen met een taalontwikkelingsstoornis op deze leeftijd kunnen doen. Kinderen van deze leeftijd ervaren door problemen in de taalontwikkeling vaak problemen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en ze hebben moeite met sociale contacten. Weet jij wat je kunt doen om jouw kind hierin te begeleiden? Jongeren Communiceren is een belangrijke levensbehoefte. Jouw leven is voor een groot deel afhankelijk van hoe jij met anderen communiceert. Wat betekent TOS voor jou en hoe ga jij om met jouw TOS?
Hoi, mijn naam is Hanneke Als communiceren niet vanzelfsprekend is dan is het fijn als iemand je begrijpt en je op weg kan helpen. Als ouder kun je je behoorlijk ongerust maken over je zoon of dochter met een TOS. Als je zelf TOS hebt, kan dit behoorlijk frustrerend zijn als je een ander niet kan duidelijk maken wat je bedoelt, of als je niet begrijpt wat de iemand vertelt. Binnen de therapie ga ik met je opzoek naar een passende behandeling voor jou of je kind, waarin veiligheid, vertrouwen en voornamelijk plezier centraal staan.

MAATWERK

Ieder kind leert

op zijn eigen manier

JOUW HULPVRAAG STAAT

VOOROP

We leren je kind praten en

verstaanbaar worden.

Zinnen maken, verhalen

vertellen en opdrachten

begrijpen.

We leren je kind en zijn of haar

omgeving elkaar weer

begrijpen.

UITGAAN VAN MOGELIJKHEDEN

Wij denken in krachten,

niet in beperkingen.